Kari Kinnunen Kolmisopen järvellä rysäpyydyksen saaliin kera.

Kolmisopen järven kunnostus

 

Kolmisopenjärven kunnostustoimenpiteet.  

Järven kunnostus. Alla uusin tiedote erillisenä liitteenä. 

Hanke on suunniteltu yhteistyössä Kolmisopen kyläyhdistyksen, paikallisten kalastusosuuskuntien ja hanketta koordinoivan Vesi-Eko Oy:n kanssa. Hankeen tavoitteena on Kolmisopen järven virkistys- ja kalastuskäyttöarvon lisääminen.

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikka aloitti kesällä 2015 viisivuotisen Kolmisopen järven kunnostushankkeen. Tähän mennessä järvellä on tehty ensimmäinen hoitokalastusjakso kesällä 2015, vesikasvillisuudenpoistoa (kesä 2015), sekä ruoppaus Rötikönlahden suulla (2016 talvi). Työt ovat sujuneet hyvin. Kesän 2016 kunnostuakalastus tehtiin rysäpyydyksillä, jonka tavoitteena oli poistaa erityisesti pieniä kaloja. Hoitokalastuksen tavoitteena on veden laadun ja kalaston rakenteen parantaminen. Kalastuksen hoitaa ammattikalastaja, joka päättää itse säiden yms. mukaan milloin on paras hetki pyynnille.

Kesällä 2016 tehdyn vesikasvillisuuden poiston tavoitteena oli viimeistellä kesän 2015 harauksen ja talven 2016 ruoppauksen tuloksia. Vesikasvillisuuden poisto tehtiin haraamalla juurakoita tähän tarkoitukseen suunnatulla laitteella. Työn suorittivat paikalliset koneurakoitsijat. 

Lisätietoja hankkeen aikana tehtävistä toimenpiteistä voi kysyä

Erkki Saarijärvi, Toimitusjohtaja VesiEko Oy

erkki.saarijarvi@vesieko.fi 044 279 8603

Ruoppaus Rötikönlahden suulla tehtiin osittain jään päältä kaivinkoneella. Järveä jäädytettiin ruoppausta varten tammikuun alusta lähtien. Ruoppausta varten jäähän sahattiin aukkoja.

Työn suorittivat paikalliset koneurakoitsijat, jotka sijoittivat ruoppausmassat omille mailleen. Ruoppauksen tavoite on lisätä alueen maisemallista arvoa ja avartaa Rötikönsalmea, jotta vesi pääsee vapaammin liikkumaan salmessa.

Ruoppaus on luvanvarainen toimenpide. Aluehallintovirasto antoi ruoppauslupapäätöksen tammikuun puolessa välissä. Lupapäätös on luettavissa Aluehallintoviraston lupapalvelussa: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1206017

Vuonna 2016 Kolmisopen kunnostustöihin kuului myös Rötikönlahdessa olevaan saareen menevän sillan korjaus sekä 2015 kesän tapaan vesikasvillisuuden poisto ja tehokalastus. 

Yara Suomi Oy, latvavesien vesistötarkkailu, kesäkuu 2019