Palokunta kertoi toiminnastaan rompepäivässä 2017.