Kolmisopen kyläkirjan julkistamisjuhla. Kaikki ei mahtuneet juhlasaliin, paikalla oli noin 180 henkeä.