Kolmisopella tapahtuu-Ilmoitustaulun pystytyksessä Jaana, Aino, Osmo, Tapio ja Aura