Kolmisoppi_säännöstely_20210217

Patohanke

Kolmisoppijoen_pohjapato_AVI_130121

Liite 2_asema- ja leikkauspiirustukset_12012021

LIITE 6_Havaitut ja Simuloidut_Q ja_W

Liite 11_Tarkkailuohjelma_Kolmisoppi

Liite 5_Kolmisoppi_kustannusarvio_070121